Våra Tikar

 

 

 

Trollschnauzern Uniq

Stamtavla

   

Trollschnauzern Selina

stamtavla

   

Trollschnauzern's Queenie

Stamtavla

 

Sv Uch Dk Uch Nord V:2012 Int ch
 

Trollschnauzern´s Leona

 

Stamtavla

   

Motown´s Joyful Life

Stamtavla

   

SECh History of Melody Piwowar

Stamtavla

   

SE UCH DK UCH

 Motown's Eye Of The Tiger

 

Ögonlyst: U.A

 

Stamtavla